×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام سمینار دبیر عملی دبیر اجرایی
تاریخ برگزاری
  پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی دکتر سیامک مرادیان دکتر حسین ضیائی 13-15 بهمن ماه 1395
  پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی دکتر علیرضا برادران رفیعی دکتر حسین ضیائی 28-30 بهمن ماه 1394
  پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی دکتر سید مرتضی انتظاری دکتر حسین ضیائی 8-10 بهمن ماه 1393
  پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی دکتر محمد زارع جوشقانی دکتر حسین ضیائی 2-4 بهمن ماه 1392
  پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی دکتر محمد حسین دهقان دکتر حسین ضیائی 18-20 بهمن ماه 1391
  پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی دکتر حمید احمدیه دکتر حسین ضیائی 12-14 بهمن ماه 1390
  شبکیه و چشم پزشکی امروز دکتر علیرضا رمضانی دکتر حسین ضیائی 4-6 اسفند ماه 1389
  بیماری های ایمنی و التهابی چشم و یووئیت ها دکتر مسعود سهیلیان دکتر حسین ضیائی 28-30 بهمن ماه 1388
  گلوکوم دکتر زهره بهروزی دکتر حسین ضیائی 30 بهمن ماه لغایت 2 اسفند ماه 1387
  تازه های تشخیص و درمان پلک، ملتحمه و قرنیه دکتر محمدرضا جعفری نسب دکتر حسین ضیائی 29-31 خرداد ماه 1387
  تازه های تشخیص و درمان گلوکوم و جراحی رفرکتیو دکتر بهرام عین اللهی دکتر حسین ضیائی 30 خرداد ماه لغایت 1 تیر ماه 1386
  تازه های جراحی پیوند قرنیه و کاتاراکت دکتر فرید کریمیان دکتر حسین ضیائی 31 خرداد ماه لغایت 2 تیر ماه 1385
تنظیمات قالب