×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اخبار و رویدادها

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان "اپیدمیولوژی، اتیولوژی و مراقبت عیوب انکساری"

بیشتر
معاینه رایگان چشم  (بیمارستان طرفه)

معاینه رایگان چشم (بیمارستان طرفه)

بیشتر
کسب رتبه برتر

کسب رتبه برتر

بیشتر
بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بیشتر
برگزاری مراسم بزرگداشت

برگزاری مراسم بزرگداشت "روز جهانی بینایی"

بیشتر
اطلاعیه در رابطه با طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز رویان در رابطه با بیماران RP

اطلاعیه در رابطه با طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز رویان در رابطه با بیماران RP

بیشتر
ثبت نام نهمین سمینار سالیانه

ثبت نام نهمین سمینار سالیانه

بیشتر
مرکز تحقیقات چشم به عنوان همکار WHO

مرکز تحقیقات چشم به عنوان همکار WHO

بیشتر
تنظیمات قالب