×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اخبار و رویدادها

فهرست 2 درصد دانشمندان برتر جهان

فهرست 2 درصد دانشمندان برتر جهان

بیشتر
سخنرانی پروفسور نادر شیبانی استاد دانشگاه ویسکانسین

سخنرانی پروفسور نادر شیبانی استاد دانشگاه ویسکانسین

بیشتر
برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی 1402

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی 1402

بیشتر
برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان "اپیدمیولوژی، اتیولوژی و مراقبت عیوب انکساری"

بیشتر
معاینه رایگان چشم  (بیمارستان طرفه)

معاینه رایگان چشم (بیمارستان طرفه)

بیشتر
کسب رتبه برتر

کسب رتبه برتر

بیشتر
بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بیشتر
برگزاری مراسم بزرگداشت

برگزاری مراسم بزرگداشت "روز جهانی بینایی"

بیشتر
تنظیمات قالب